Blogger: Loes Timmermans (Loes Timmermans)

Home // Loes Timmermans
Onze nieuwe website is bereikbaar!
Bericht
28 april 202010 september 2022

Onze nieuwe website is bereikbaar!

Onze nieuwe website is beschikbaar vanaf vandaag! In april 2020 hebben we gevraagd aan Huur Een Site om een nieuwe website voor ons te ontwikkelen. Met veel plezier kunnen we nu, enkele weken later, het resultaat direct aan u laten zien. Op onze nieuwe website hebben onze diensten nog beter voor u uitgeschreven, zijn onze...

Uitbreiding doelgroep Tozo
Bericht
25 april 202028 april 2020

Uitbreiding doelgroep Tozo

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de doelgroep van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt uitgebreid. Toegevoegd worden zelfstandigen in

Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis
Bericht
25 april 202028 april 2020

Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis

De staatssecretaris van Financiën heeft zes nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen zijn met name gericht op het geven van financiële ruimte aan bedrijven en ondernemers.

Aanpassingen coronamaatregelen van ministerie SZW
Bericht
23 april 202028 april 2020

Aanpassingen coronamaatregelen van ministerie SZW

De minister en de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid hebben enkele aanpassingen aangekondigd van de coronamaatregelen die onder het bereik van dit ministerie vallen. Het gaat om de volgende zaken:

Toepassing van de NOW bij

Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV
Bericht
23 april 202028 april 2020

Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die lastig aan werk komen. De doelgroepen van het LKV zijn:

oudere werknemers met een uitkering;
werknemers met een

Samenloop NOW en loonkostensubsidie
Bericht
23 april 202028 april 2020

Samenloop NOW en loonkostensubsidie

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bevat de verplichting voor werkgevers die een loonkostensubsidie ontvangen voor mensen met een arbeidsbeperking om de toekenning van de NOW-subsidie te melden aan de

Specifieke steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw
Bericht
23 april 202028 april 2020

Specifieke steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw

Specifieke steun sierteelt en voedingstuinbouw

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er voor de sierteelt en de voedingstuinbouw een specifieke steunregeling komt. Ondernemers in deze sectoren,